Հոկտեմբերի 1-Ից Պատվաստվելու Կամ Թեստի Պահանջը ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է Բոլորի Համար, Բացառությամբ Հետևյալ Դեպքերի․ Նախարարի Հրամանը

ՊՇՌ հետազոտությունն իրականացնում է աշխատողն՝ իր հաշվին. նոր սահմանափակումները վերաբերում են ՀՀ գրեթե բոլոր աշխատողներին։ Բանն այն է, որ ըստ նախարարության, վերոհիշյալ պահանջները սահմանվել են հետևյալ կազմակերպությունների աշխատակիցների համար. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, փակ արտադրական տարածքների, գրասենյակային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների, շինարարական հրապարակների,

մեծածախ և մանրածախ առևտրի իրականացման վայրերի, հանրային սննդի օբյեկտների, հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների, բուժհաստատությունների, դե ղատների, սպորտային գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների, մարզադպրոցների, վարսավիրանոցների, գեղեցկության սրահների հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքերի, նախադպրոցական կրթության ոլորտի կազմակերպությունների, հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների,

նախնական մասնագիտական (արհեստագործական), միջին, բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների, արտադպրոցական դաստիարակության և լրացուցիչ կրթության ոլորտում գործունեություն իրականացնող ուսումնական հաստատությունների, գրադարանների, թանգարանների, թատերահամերգային, կինոյի և այլ մշակութային կազմակերպությունների,

լրատվամիջոցների ցամաքային ուղևորատար տրանսպորտի, օդային ուղևորափոխադրումների և օդանավակայանների, սոցիալական սպասարկում իրականացնող կազմակերպությունների։

Պատվաստվելու պահանջը չի տարածվելու միայն այն քաղաքացիների վրա, ովքեր ունեն պատվաստումների` բացարձակ և ժամանակավոր բժշկական հակացուցումներ։ Բացարձակ հակացուցումը տվյալ պատվաստանյութի նախորդ դե ղաչափից հետո առաջացած անաֆիլաքսիան է կամ ծանր ալերգաբանական ռեակցիան`

տվյալ պատվաստանյութի կամ դրա որևէ բաղադրիչի նկատմամբ: Իսկ ժամանակավոր հակացուցումներն են սուր հի վանդությունները՝ միջին և ծանր ընթացքով և քրոնիկ հի վանդությունների սրացումները:

Ի դեպ, նշենք, որ առողջապահության նախարարի օգոստոսի 20-ի հրամանով սահմանվել է նաև աշխատակիցների ներկայացրած տեղեկանքների գրանցման համար նախատեսված հատուկ գրանցամատյանների ձևերը։

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *